KALENDARZ SZKOLEŃ EEG BIOFEEDBACK

DATA

RODZAJ SZKOLENIA

CENNIK

LUTY

21-23.02.2019

Szkolenie specjalistyczne QEEG

„Mini Mapa”

1200,00 zł

MARZEC

21-24.03.2019

Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia

1400,00 zł

KWIECIEŃ

04-06.04.2019

Szkolenie specjalistyczne QEEG

„Mini Mapa”

1200,00 ZŁ

11-14.04.2019

Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia

1400,00 zł

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu, który upoważnia do samodzielnego prowadzenia treningu EEG Biofeedback