KALENDARZ SZKOLEŃ EEG BIOFEEDBACK

DATA RODZAJ SZKOLENIA CENNIK
LIPIEC
18-21.07.2019 Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia 1400,00 zł
26-27.07.2019 Szkolenie specjalistyczne QEEG Mini Mapa” 600,00 zł
SIERPIEŃ
09-10.08.2019 Szkolenie specjalistyczne QEEG II STOPNIA 600,00 zł
22–25.08.2019 Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia 1400,00 zł

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu, który upoważnia do samodzielnego prowadzenia treningu EEG Biofeedback