bfb2

Kurs Biofeedback II st.

Cel szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji do prowadzenia terapii metoda EEG Biofeedback. Program kursu obejmuje tematykę, która pozwala rozszerzyć wiedzę z zakresu neuroterapii oraz nowych osiągnięć naukowych jak również wzbogacić warsztat neuroterapeuty o dodatkowe umiejętności. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Program kursu oparty jest na zasadach wprowadzonych przez AAPB (Applied Psychophysiology and Biofeedback) i BCIA (Biofeedback Certification Institute of America)..

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie NZOZ „Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego”
w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 15 (25 km od Poznania)

W trakcie szkolenia zapewniamy:

◄ pracę w małych grupach z aparaturą najwyższej klasy
◄ solidne wprowadzenie teoretyczne i praktyczne
◄ obsługę podstawowych protokołów treningowych
◄ pokaz metody HEG Biofeedback
◄ pokaz treningu aktywności fal Alfa z wykorzystaniem EEG Biofeedback
◄ materiały szkoleniowe
◄ bufet kawowy

Prowadzący:
Kurs prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów z długoletnim stażem w terapii i pracy z różnymi rodzajami aparatury.

mgr Krystyna Goliwąs– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończone I, II, III stopień kursu EEG Biofeedback, organizowanego przez Instytut EEG w Warszawie. Metodą zajmuje się od 2003 r. Certyfikat Instytutu EEG – Biofeedback w Pradze. Certyfikat międzynarodowy z zakresu ADVANCED COURSE ON QEEG, ERPS and NEUROTHERAPY – prof. Kropotov. Szkolenia z zakresu diagnozy różnicowej – neurologia-psychiatria. Certyfikat z warsztatów w ramach sympozjum – Postępy w neuroterapii. Hipnoza – uprawnienia państwowe. Psychoterapeuta- w 2007 r. ukończona Szkoła Psychoterapii w Ośrodku INTRA  w Warszawie- rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne Logoterapia V.E. Frankla – specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia . Polski Instytut Ericsonowski Wstęp do Hipnozy Ericsonowskiej część I, II. Ukończony III Stopniowy Kurs Doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem” w Instytucie Dziecka AUTUS. Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum w Wilnie „Biofeedback In Diagnosis and Therapy of Noo-Psychosomatic Disorders”. Certificate Completion „Introduction to the Practice of Neurofeedback: Assessment Leeds to Appropriate Intervention” –Lynda Thompson, Ph.D and Michael Thompson, M.D. Certificate of Completion “Heart-Brain Connections: Neuroanatomy Underlies the Effectiveness of Interventions that Combine Neurofeedback with Biofeedback” –LyndaThompson, Ph.D. and Michael Thompson, M.D. Trener – długoletnie doświadczenie w prowadzeniu technik relaksacyjnych i transu hipnotycznego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi – diagnoza, terapia ADD/ADHD, dysleksja, zaburzenia emocjonalne oraz z dziećmi z zaburzeniami całościowymi – autyzm. Ponadto również bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi – depresja, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, PTSD. Założyciel i dyrektor Egomed – Instytutu Psychoneuroterapii, EEG Biofeedback i Rehabilitacji Poznawczej.

mgr Teresa Kucharczyk– metodą biofeedback zajmuje się od 2001 roku. Ukończone kursy I, II, III stopnia EEG Biofeedback, organizowanego przez Instytut EEG w Warszawie. Ukończony kurs elektroencefalografii klinicznej. Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim. Posiada licencje na AVS – usprawnianie mózgu. Jest v-ce prezesem PTBiPS. Mentor Instytutu EEG. Posiada certyfikat do pracy z lampą Biotron oraz Vioforem JPS.

mgr Monika Starczewska– młodszy asystent w szpitalu klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, oddział kliniczny neurologii dzieci i młodzieży. Pracownia EEG i polisomnografii. posiada licencję na badanie eeg

PROGRAM KURSU EEG BIOFEEDBACK II STOPNIA

I dzień

Wykłady

Struktura i funkcje kory mózgowej i podkorza w ujęciu powiązań funkcji poznawczych i miejsca elektrod

◄ Testy przed i po treningach EEG Biofeedback – znaczenie dla trenowanego i trenującego

◄ Testy psychologiczne i pedagogiczne przed treningami.

◄ Protokoły Othmerów i ich zastosowanie

◄ Wprowadzenie do QEEG w neuroterapii

Zajęcia praktyczne

II dzień

Wykłady

Omówienie zasad wykonywania badania diagnostycznego na aparaturze EEG Biofeedback

◄Ocena badań-wyników psychologicznych, pedagogicznych, neurologicznych i innych.

◄ Interpretacja wyników „mini mapy” –punktowej pod kątem przydatności do sporządzania protokołów

◄ Zasady sporządzania protokołów treningu- studium przypadku

◄ Kwestionariusze symptomów wspomagające ocenę diagnostyczną

◄ Psychofizjologia. EMG- powierzchniowe, przewodność skóry i temperatury obwodowej – jako markery zaburzeń.

Zajęcia praktyczne

III dzień

Wykłady

Metoda EEG Biofeedback w korekcji zaburzeń mowy- przedstawienie treningów

(podstawowy i szczegółowy) w gabinecie EEG Biofeedback w Strumieniu mgr Teresa Kucharczyk

Powiązania obrazu EEG i QEEG w zdrowiu, zaburzeniach psychosomatycznych, chorobach neurologicznych i psychicznych przy wyborze protokołu EEG Biofeedback

(zaburzenia lękowe, padaczka, depresja, zaburzenia mowy itp.)

Trening Alfa/Theta w relaksacji

AVS –trening audiowizualny mózgu

Zajęcia praktyczne

IV dzień

◄ Zajęcia praktyczne

◄ Zakończenie. Rozdanie certyfikatów

Program szkolenia– pobierz
Regulamin szkolenia
pobierz
Formularz zgłoszeniowypobierz