qeg0
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE – PODSTAWOWY KURS QEEG

Szkolenie przeznaczone jest dla neuroterapeutów zajmujących się terapią EEG Biofeedback oraz wszystkich osób, których interesuje zastosowanie QEEG ilościowej analizy EEG w diagnostyce zaburzeń psychologicznych, psychiatrycznych i neurologicznych.

Celem szkolenia jest prezentacja QEEG oraz „mini QEEG” oraz interpretacja do właściwego zaplanowania „protokołów” w terapii EEG Biofeedback.

KURS – zajęcia prowadzone będą w siedzibie NZOZ „Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego” w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 15 (25 km od Poznania)

W trakcie szkolenia zapewniamy:

pracę w małych grupach z aparaturą najwyższej klasy
◄ solidne wprowadzenie teoretyczne i praktyczne
◄ materiały szkoleniowe
◄ bufet kawowy

Prowadzący:
Kurs prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów z długoletnim stażem w terapii i pracy z różnymi rodzajami aparatury.

mgr Krystyna Goliwąs – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończone I, II, III stopień kursu EEG Biofeedback, organizowanego przez Instytut EEG w Warszawie. Metodą zajmuje się od 2003 r. Certyfikat Instytutu EEG – Biofeedback w Pradze. Certyfikat międzynarodowy z zakresu ADVANCED COURSE ON QEEG, ERPS and NEUROTHERAPY – prof. Kropotov. Szkolenia z zakresu diagnozy różnicowej – neurologia-psychiatria. Certyfikat z warsztatów w ramach sympozjum – Postępy w neuroterapii. Hipnoza – uprawnienia państwowe. Psychoterapeuta- w 2007 r. ukończona Szkoła Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie- rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne Logoterapia V.E. Frankla – specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia . Polski Instytut Ericsonowski Wstęp do Hipnozy Ericsonowskiej część I, II. Ukończony III Stopniowy Kurs Doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem” w Instytucie Dziecka AUTUS. Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum w Wilnie „Biofeedback In Diagnosis and Therapy of Noo-Psychosomatic Disorders”. Certificate Completion „Introduction to the Practice of Neurofeedback: Assessment Leeds to Appropriate Intervention” –Lynda Thompson, Ph.D and Michael Thompson, M.D. Certificate of Completion “Heart-Brain Connections: Neuroanatomy Underlies the Effectiveness of Interventions that Combine Neurofeedback with Biofeedback” –LyndaThompson, Ph.D. and Michael Thompson, M.D. Trener – długoletnie doświadczenie w prowadzeniu technik relaksacyjnych i transu hipnotycznego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi – diagnoza, terapia ADD/ADHD, dysleksja, zaburzenia emocjonalne oraz z dziećmi z zaburzeniami całościowymi – autyzm. Ponadto również bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi – depresja, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, PTSD. Założyciel i dyrektor Egomed – Instytutu Psychoneuroterapii, EEG Biofeedback i Rehabilitacji Poznawczej.

qeg1

QEEG – Mapa mózgu

QEEG – to ilościowe badanie EEG. Umożliwia badanie funkcjonowania mózgu w warunkach spoczynku, jak również podczas wykonywania różnego rodzaju zadań ( potencjały związane z wydarzeniami –Event Related Potentials, ERPs).

Analiza wyników obejmuje porównanie rezultatów z bazą danych normatywnych i odniesienie funkcjonowania mózgu pacjenta do norm wyznaczonych dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Badanie QEEG  jest szczególnie przydatne do:

 • planowania i oceny skuteczności terapii EEG Biofeedback,
 • oceny uszkodzenia mózgu po wypadku, urazie, udarze itd.,
 • planowania i oceny skuteczności rehabilitacji neuropsychologicznej oraz leczenia farmakologicznego,
 • diagnozy przyczyn trudności w funkcjonowaniu, takich jak: trudności w uczeniu się, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia nastroju i emocji, zaburzenia psychiatryczne itd.

Badanie QEEG i ERPs obrazuje funkcjonowanie mózgu w warunkach spoczynku oraz podczas wykonywania zadań. Wyniki umożliwiają wnioskowanie o podłożu bioelektrycznym ewentualnych trudności. Pozwala na zdefiniowanie nawet najmniejszych zaburzeń w pracy mózgu. Obecnie jest to najlepsza metoda diagnostyczna do zastosowań w neuroterapii.

Aparatura do QEEG – do ilościowego EEG, mapowanie mózgu. Producent systemu Mitsar, posiada certyfikat jakości ISO. Jest zgodny z dyrektywą unijną 93/42/EWG.

qeg2qeg3

Wykresy mocy widma EEG oraz mapy widma EEG dla zakresów pasm

qeg4

Mapy Loreta

qeg5

Zapis ERP

qeg6

Zapis QEEG

Przebieg badania:

Podczas zapisu QEEG oraz ERPs osoba siedzi w wygodnym fotelu. Na głowę nakładany jest specjalny czepek, na którym znajdują się elektrody służące do zapisu przebiegu fal mózgowych ( rozmieszczenie elektrod według systemu 10-20). Każda z elektrod wypełniana jest żelem przewodzącym. Na uszach zawieszone są elektrody referencyjne w postaci klipsów. Nagrywanie czynności bioelektrycznej mózgu trwa około 5 minut przy oczach otwartych i 5 minut przy oczach zamkniętych. Następnie badany wykonuje proste zadania wzrokowe i słuchowe służące do badania potencjałów związanych z wydarzeniami (ERPs).  ERP to fale powstające w wyniku reakcji mózgu na prezentowany bodziec. Dzięki tej procedurze możliwa jest dogłębna analiza składowych procesu przetwarzania informacji wzrokowej i słuchowej, jak również operacji związanych z przygotowaniem i hamowaniem reakcji behawioralnej w odpowiedzi na bodziec.

Informacje uzyskane podczas badania QEEG i ERPs

Badanie QEEG –uzyskujemy informacje na temat funkcjonowania mózgu osoby badanej przy oczach otwartych, zamkniętych, oraz podczas wykonywania zadań.

Informacje te przedstawione są w raporcie badania w postaci zapisu surowego EEG , wykresów amplitud poszczególnych częstotliwości fal w badanych punktach ( wyznaczonych zgodnie z systemem 10-20), liniowych wykresów różnicy pomiędzy wynikami badanego a grupą normatywną, zmian procentowych przy różnych warunkach, tabel numerycznych oraz map mózgu.

Badanie QEEG wskaże również możliwe dysharmonie np. pobudzenie jednego obszaru przy niedopobudzeniu innego obszaru kory mózgowej.

Praktyczne wykorzystanie badania QEEG

Jeżeli bywasz zbyt pobudzony i niecierpliwy, okresowo podatny na zmęczenie, czy jesteś wypalony zawodowo?

Jeżeli w takich momentach trudno Ci się szybko skoncentrować w takim stopniu jak byś sobie życzył. Co do sprawności funkcjonowania swojej pamięci, też miałbyś większe oczekiwania?

Umów się na badanie QEEG i sprawdź jak funkcjonuje Twój mózg? A następnie na terapię EEG Biofeedback – jeśli chcesz skoordynować funkcjonowanie swego umysłu.

W mózgu tkwi zupełnie nie pobudzony potencjał, który warto uaktywnić. Co ogromnie przydaje się w działaniach biznesowych!!

Dzięki treningom EEG Biofeedback możesz nauczyć mózg i przyzwyczaić do tego, że powinien pracować efektywnie, zgodnie z najlepszymi wzorcami według swoich możliwości jak również zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO –QEEG KURS PODSTAWOWY

ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE:

 1. QEEG – wprowadzenie . Podstawowe pojęcia: amplituda. Moc bezwzględna ( absolute power) , moc względna ( relative power) , współczynnik mocy (power ratio) np. Theta/Beta Theta/SMR, koherencja, asymetria.
 2. Diagnostyka QEEG -19 kanałowa. Analiza wyników QEEG:
 • usunięcie artefaktów
 • widmo EEG
 • mapy mózgu (topografie)
 • asymetria
 • uśrednianie koherencji
 • mapy Loreta i sLoreta
 1. Rodzaje jednokanałowej diagnostyki QEEG –sposób wykonania i zalecenia
 • Interpretacja wyników jednokanałowej diagnostyki.
 1. Rodzaje dwukanałowej diagnostyki QEEG – sposób wykonania i zalecenia
 • Interpretacja wyników dwukanałowej diagnostyki.
 1. Diagnostyka „mini QEEG”. Sposób wykonania i zalecenia.
 2. Analiza uzyskanych wyników w ilościowej ocenie bioelektrycznej czynności mózgu QEEG i „mini QEEG”.
 3. QEEG i „mini QEEG” w diagnostyce ADD/ADHD
 • podtypy ADHD według neurobiologicznych wzorców funkcjonalnych.
 • neurofizjologiczna typologia ADHD za zgodą A. Mullera.
 • podtypy ADHD według różnych wzorców odkrytych na mapach mózgu (Chabot 1996, 2001r. Sterman 2000r, Clarke 2001r).
 1. Wzorzec QEEG i „mini QEEG” w zaburzeniach:
 • zaburzeniach lękowych i depresyjnych
 • ADD/ADHD
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywnych (OCD)
 • PTSD –zespół stresu pourazowego
 • Dysleksji
 • Autyzm, Zespół Aspergera
 • Uzależnienia
 1. Planowanie protokołów do terapii EEG Biofeedback w oparciu o analizę QEEG i „mini QEEG” oraz diagnozę jedno i dwukanałową.

Regulamin szkolenia pobierz
Formularz zgłoszeniowypobierz