KURS EEG BIOFEEDBACK  I STOPNIA

Cel szkolenia

Kurs I stopnia przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia diagnozy, terapii i treningów metodą EEG-Biofeedback na podstawie tzw. protokołów klasycznych lub indywidualnych planów treningowych. Składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Program kursu oparty jest na zasadach wprowadzonych przez AAPB (Applied Psychophysiology and Biofeedback) i BCIA (Biofeedback Certification Institute of America). Zagadnienia dotyczą podstaw EEG, zagadnień teoretycznych treningu Biofeedback i praktycznych zasad prowadzenia terapii pacjenta – protokołów terapeutycznych dla danego zaburzenia.

KURS – zajęcia prowadzone będą w siedzibie NZOZ „Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego” w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 15 (25 km od Poznania)

W trakcie szkolenia zapewniamy:

◄ pracę w małych grupach z aparaturą najwyższej klasy
◄ solidne wprowadzenie teoretyczne i praktyczne
◄ obsługę podstawowych protokołów treningowych
◄ pokaz metody HEG Biofeedback
◄ pokaz treningu aktywności fal Alfa z wykorzystaniem EEG Biofeedback
◄ materiały szkoleniowe
◄ bufet kawowy

Prowadzący:
Kurs prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów z długoletnim stażem w terapii i pracy z różnymi rodzajami aparatury.

mgr Krystyna Goliwąs – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończone I, II, III stopień kursu EEG Biofeedback, organizowanego przez Instytut EEG w Warszawie. Metodą zajmuje się od 2003 r. Certyfikat Instytutu EEG – Biofeedback w Pradze. Certyfikat międzynarodowy z zakresu ADVANCED COURSE ON QEEG, ERPS and NEUROTHERAPY – prof. Kropotov. Szkolenia z zakresu diagnozy różnicowej – neurologia-psychiatria. Certyfikat z warsztatów w ramach sympozjum – Postępy w neuroterapii. Hipnoza – uprawnienia państwowe. Psychoterapeuta- w 2007 r. ukończona Szkoła Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie- rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne Logoterapia V.E. Frankla – specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia . Polski Instytut Ericsonowski Wstęp do Hipnozy Ericsonowskiej część I, II. Ukończony III Stopniowy Kurs Doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem” w Instytucie Dziecka AUTUS. Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum w Wilnie „Biofeedback In Diagnosis and Therapy of Noo-Psychosomatic Disorders”. Certificate Completion „Introduction to the Practice of Neurofeedback: Assessment Leeds to Appropriate Intervention” –Lynda Thompson, Ph.D and Michael Thompson, M.D. Certificate of Completion “Heart-Brain Connections: Neuroanatomy Underlies the Effectiveness of Interventions that Combine Neurofeedback with Biofeedback” –LyndaThompson, Ph.D. and Michael Thompson, M.D. Trener – długoletnie doświadczenie w prowadzeniu technik relaksacyjnych i transu hipnotycznego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi – diagnoza, terapia ADD/ADHD, dysleksja, zaburzenia emocjonalne oraz z dziećmi z zaburzeniami całościowymi – autyzm. Ponadto również bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi – depresja, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, PTSD. Założyciel i dyrektor Egomed – Instytutu Psychoneuroterapii, EEG Biofeedback i Rehabilitacji Poznawczej.

 

PROGRAM KURSU EEG BIOFEEDBACK I STOPNIA

I dzień

 

Wykłady

 

 1. Wprowadzenie do metody EEG Biofeedback

 2. Historia  EEG Biofeedback.  Badania naukowe. Efektywność zastosowania terapii biofeedback.

 3. Podstawy wiedzy z zakresu czynności bioelektrycznej mózgu.

 4. Podstawy neurofizjologii i neuroanatomii.

 5. Zastosowania sprzężenia zwrotnego w terapii biofeedback.

 6. Typowe wzorce aktywności mózgu ( omówienie i prezentacja, pasma częstotliwości fal mózgowych), a stany psychiczne.

 

Zajęcia praktyczne:

 • Praktyczne zagadnienia : nauka pomiaru głowy, wyznaczanie punktów rejestracji, jak prawidłowo podłączyć elektrody w systemie 10-20 standard międzynarodowy rozmieszczenia i oznaczeń elektrod.

 • Zakładanie karty pacjenta-wstępny wywiad, kwestionariusze do diagnozy problemów, kwestionariusz TOOMIMA, test assesment do biofeedback, test dr Amena, kwestionariusz objawów klinicznych do Biofeedback.

 • Podstawowe pojęcia w metodzie EEG Biofeedback:

        < częstotliwość

                                < amplituda

                                < przesuw

        < filtry

        < impedancja –pomiar

 

II Dzień

 

Wykłady

 

 1. Co to są metody psychofizjologii stosowanej i biofeedback

 2. Mechanizmy warunkowania i teorie uczenia się

 3. Co powinien zawierać trening

 4. Przygotowanie pacjenta do treningu-ocena diagnostyczna

  • Analiza symptomów

  • Wywiad diagnostyczny

  • Wykonanie „Mini mapy”

  • Wykonanie eeg

  • Analiza dostepnej dokumentacji psychologiczno-medycznej

  • Kwestionariusz symptomów wspomagające ocenę diagnostyczną

  • Artefakty EEG Biofeedback- rozpoznawanie i eliminowanie podczas treningu Biofeedback

 

Zajęcia praktyczne:

 • Przygotowanie pacjenta do treningu

 • Wybór punków pod elektrody

 • Ustawiania zakresów częstotliwości

 • Zakładanie elektrod i wykonywanie zapisu diagnostycznego – przy oczach otwartych, zamkniętych i koncentracji uwagi- omwienie wyników („mini mapa” wg dr Tyla)

 • Prowadzenie sesji treningowych – rejestrowanie i odtwarzanie sesji treningowych, zmiana parametrów treningu

 • Raportowanie przebiegu sesji treningowej

 

III  Dzień

 

Wykłady

 

 1. Omówienie zaburzeń w których zalecana jest terapia EEG Biofeedback

 2. Omówienie problematyki psychologiczno-neurofizjologicznej podstawowych zaburzeń

 3. ADD/ADHD

 4. Autyzm. Zespół Aspergera

 5. Wpływ leków na  czynność eeg

 6. Klasyczne protokoły treningowe- jednokanałowe

 7. Indywidualne plany treningowe

 

 

Zajęcia praktyczne

 

 • Uruchomienie treningu

 • Podstawowe protokoły treningowe

 • EEG Biofeedback w terapii ADD/ADHD i autyzmie-diagnoza, protokoły

 • Prezentacja treningu aktywności fal Alfa z wykorzystaniem w terapii eeg biofeedback

 • Prezentacja HEG Biofeedback

 

IV Dzień

 • Powtórzenie wiadomości- prowadzenie własnego treningu

 • Nowoczesna diagnostyka funkcji mózgu. Wprowadzenie do ilościowej elektroencefalografii

 • Egzamin praktyczny

 • Rozdanie certyfikatów

 

 

Regulamin szkoleniapobierz
Formularz zgłoszeniowypobierz