Warsztaty

Warsztaty –zastosowanie terapii neurofeedback u dzieci i dorosłych w zaburzeniach integracji sensomotorycznej

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu pokazać jak ostatnie osiągnięcia z zakresu neuronauk mogą zostać obecnie wykorzystane w celu wzbogacenia i ulepszenia interwencji terapeutycznych nerofeedback  u dzieci i dorosłych z zaburzeniami integracji sensomotorycznej.

Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się praktycznego zastosowania nerofeedback w ww. zaburzeniach.

Miejsce:

Warsztaty – zajęcia prowadzone będą w siedzibie NZOZ „Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego” w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 15 ( 24 km od Poznania)

Liczebność:  Do 10 osób

Czas trwania: 14 godzin

Cena:  450,00 zł od osoby

W trakcie szkolenia zapewniamy:

◄ materiały szkoleniowe
◄ bufet kawowy

Prowadzący:
Kurs prowadzony jest przez doświadczonego specjalistę z długoletnim stażem w terapii i pracy z różnymi rodzajami aparatury.

mgr Krystyna Goliwąs – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończone I, II, III stopień kursu EEG Biofeedback, organizowanego przez Instytut EEG w Warszawie. Metodą zajmuje się od 2003 r. Certyfikat Instytutu EEG – Biofeedback w Pradze. Certyfikat międzynarodowy z zakresu ADVANCED COURSE ON QEEG, ERPS and NEUROTHERAPY – prof. Kropotov. Szkolenia z zakresu diagnozy różnicowej – neurologia-psychiatria. Certyfikat z warsztatów w ramach sympozjum – Postępy w neuroterapii. Hipnoza – uprawnienia państwowe. Psychoterapeuta- w 2007 r. ukończona Szkoła Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie- rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne Logoterapia V.E. Frankla – specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia . Polski Instytut Ericsonowski Wstęp do Hipnozy Ericsonowskiej część I, II. Ukończony III Stopniowy Kurs Doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem” w Instytucie Dziecka AUTUS. Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum w Wilnie „Biofeedback In Diagnosis and Therapy of Noo-Psychosomatic Disorders”. Certificate Completion „Introduction to the Practice of Neurofeedback: Assessment Leeds to Appropriate Intervention” –Lynda Thompson, Ph.D and Michael Thompson, M.D. Certificate of Completion “Heart-Brain Connections: Neuroanatomy Underlies the Effectiveness of Interventions that Combine Neurofeedback with Biofeedback” –LyndaThompson, Ph.D. and Michael Thompson, M.D. Trener – długoletnie doświadczenie w prowadzeniu technik relaksacyjnych i transu hipnotycznego. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi – diagnoza, terapia ADD/ADHD, dysleksja, zaburzenia emocjonalne oraz z dziećmi z zaburzeniami całościowymi – autyzm. Ponadto również bogate doświadczenie w pracy z dorosłymi – depresja, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, PTSD. Założyciel i dyrektor Egomed – Instytutu Psychoneuroterapii, EEG Biofeedback i Rehabilitacji Poznawczej.

PROGRAM WARSZTATU

CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

I Podstawy neuroanatomii

    Ogólna budowa anatomiczna kory mózgowe i części podkorowych. 

 • Powiązanie kory ruchowej z mapami Brodmana
 • Pola ruchowe i czuciowo-somatyczne
 • Mapy somatosensoryczne
 • Czucie i propriocepcja
 • Dylemat plastyczności-stabilności
 • Transformacja senso-motoryczna
 • Kora czuciowa SI
 • Wtórna kora czuciowa SII
 • SSA dodatkowa kora czuciowa
 • Pierwotne obszary zmysłowe ( pierwszorzędowe obszary projekcyjne )
 • Wtórne obszary projekcyjno-kojarzeniowe
 • Trzeciorzędowe obszary skojarzeniowe
 • Przyczyny zaburzeń integracji sensomotorycznej
 • Jakie zachowania mogą wskazywać na zaburzenia integracji SI

II Planowanie terapii

 • Techniki prowadzenia wywiadu, które pozwalają na wyodrębnienie problemów, historia medyczna
 • Kwestionariusz SI- ogólny (podstawowy 0
 • Assessment –mapa aktywności mózgu
 • Wykonanie QEEG lub „mini mapy”

III Protokół terapii- treningów

 • Ustalenie protokołu- protokół indywidualny

IV Wskazania do terapii – zaburzenia integracji sensomotorycznej. W pierwszej kolejności do dzieci z trudnościami w uczeniu. Może być również stosowana jako metoda komplementarna.

 • Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym
 • Dzieci z ADHD
 • Zaburzenia zachowania
 • Dzieci z zaburzeniami całościowymi-autyzm, zespół Aspergera
 • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Regulamin szkoleniapobierz
Formularz zgłoszeniowypobierz