heg_bfb0

Heg bioFEEDBACK –NOWA METODA NEUROTERAPII !!

Heg biofeedback (HemoEncefalografia) to świadoma, bezpieczna modyfikacja procesów w mózgu, która daje ponad przeciętne rezultaty w terapii zachowań u dzieci i dorosłych. Jest odmianą EEG Biofeedback i również opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym.

Na czym polega HEG Biofeedback?

 • HEG Biofeedback nie mierzy fal mózgowych a przepływ krwi w pewnych obszarach mózgu (technologia tzw. bliskiej podczerwieni nIR).
 • Ukrwienie danego obszaru kory mózgowej jest bowiem dokładnym odzwierciedleniem aktywności mózgu.
 • Poprzez zmianę cyrkulacji krwi w trenowanej okolicy kory mózgu, można wpływać bezpośrednio na jego aktywację.
 • HEG daje pacjentowi możliwość obserwowania zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych.
 • Wpływa na zmiany cyrkulacji krwi w czołowej okolicy kory mózgowej, można bezpośrednio wpływać na jego aktywację
 • Wystarczy krótki trening, by nauczyć się wolicjonalnie wpływać na sygnał HEG reprezentujący zmiany w cyrkulacji krwi
 • HEG zmienia się w odpowiedzi na aktywność poznawczą, intensywną koncentrację, motywację
 • Zwiększenie perfuzji czołowej
 • Na pobudzeniu neuronów w frontalnych płatach mózgu.
 • Do wykonania zadań umysłowych aktywujemy neurony a te z kolei potrzebują odpowiedniej ilości energii. Dostarczenie energii wiąże się ze zwiększonym przepływem krwi
 • Osoba trenująca widzi na ekranie poziom utlenienia płatów czołowych i może go świadomie kontrolować –wykorzystując mechanizm sprzężenia zwrotnego.
 • W wyniku hipoperfuzji okolic przedczołowych kory mózgowej może dochodzić do utraty zdolności hamowania niepożądanych impulsów, co objawia się impulsywnością, hiperaktywnością i nieuważnym zachowaniem.

heg_bfb1

Korzyści z HEG Biofeedback?

 • Stymuluje mózg do intensywnej pracy.
 • Jest bardziej efektywny niż EEG Biofeedback –jest szczególnie polecany dzieciom z ADHD/ADD. Obniżony przepływ krwi w obszarach czołowych jest jednym z markerów ADHD, ADD.
 • Nie wymaga od trenującego nieruchomego siedzenia w trakcie sesji.
 • HEG Biofeedback jest odporny na zakłócenia, takie jak ruchy pacjenta, gałek ocznych.
 • Pomiar jest bardziej dokładny, pomimo aktywności pacjenta z ADHD.
 • Zaczniesz z ciekawością podchodzić do spraw, które do tej pory wydawały się nudne.
 • Staniesz się bardziej otwarty, wrażliwy. Zwiększy się twoja odporność na sytuacje stresowe.
 • Pacjenci bardzo szybko uczą się świadomie zmieniać poziom przepływu krwi, a nawet zmieniać stopień utleniania krwi.
 • Światło bliskiej podczerwieni (IR) ma właściwości przenikania przez warstwy skóry głowy oraz czaszki, docierając do głębiej położonych struktur takich jak kora mózgowa.
 • Można włączyć do treningu filmy DVD- mogą to być bajki, ulubione filmy wizualizacje relaksacyjne.
 • Film lub bajka są przetworzone tak, aby stanowić materiał do treningu Biofeedback a oglądanie bajki staje się aktywnym treningiem.

heg_bfb2

Historia metody HEG

Dr Hershel Toomim w 1994r skonstruował urządzenie umożliwiające pacjentowi obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych. Okazało się, że pacjenci bardzo szybko uczyli się świadomie zmieniać ten poziom, a nawet zmieniać stopień utleniania krwi. Korzyści płynące z tego odkrycia SA ogromne. Z badań metodą SPECT na grupie dzieci z ADHD (dr Amen 1995r) wynikało bowiem, że obniżona perfuzja (przepływ krwi) w obszarach przedczołowych jest jednym z ważniejszych markerów ADHD. Zdolność zmiany tego stanu, jaką pacjent nabywa w procesie uczenia się daje pacjentom z nadpobudliwością nadzieję na lepszą przyszłość. Dzięki tej metodzie możliwe jest bezpieczne prowadzenie treningów w warunkach klinicznych w oparciu o najnowszą technologię. Skuteczność nowej metody i jej funkcjonalność możemy sprawdzić już dziś.

Wskazania do HEG:

 • Zaburzenia koncentracji i pamięci ADD.
 • Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD.
 • Obniżony nastrój, depresja.
 • Zaburzenia lękowe.
 • Dysleksja.
 • Padaczka.
 • Przewlekłe napięciowe i migrenowe bóle głowy.
 • Urazy mózgu.
 • Uzależnienia.
 • Autyzm.
 • Zespół Aspergera.
 • Schizofrenia.
 • Demencja