eeg_dd0

 

QEEG – Mapa mózgu

QEEG – to ilościowe badanie EEG. Umożliwia badanie funkcjonowania mózgu w warunkach spoczynku, jak również podczas wykonywania różnego rodzaju zadań ( potencjały związane z wydarzeniami –Event Related Potentials, ERPs).

Analiza wyników obejmuje porównanie rezultatów z bazą danych normatywnych i odniesienie funkcjonowania mózgu pacjenta do norm wyznaczonych dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Badanie QEEG  jest szczególnie przydatne do:

  • planowania i oceny skuteczności terapii EEG Biofeedback,
  • oceny uszkodzenia mózgu po wypadku, urazie, udarze itd.,
  • planowania i oceny skuteczności rehabilitacji neuropsychologicznej oraz leczenia farmakologicznego,
  • diagnozy przyczyn trudności w funkcjonowaniu, takich jak: trudności w uczeniu się, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia nastroju i emocji, zaburzenia psychiatryczne itd.

Badanie QEEG i ERPs obrazuje funkcjonowanie mózgu w warunkach spoczynku oraz podczas wykonywania zadań. Wyniki umożliwiają wnioskowanie o podłożu bioelektrycznym ewentualnych trudności. Pozwala na zdefiniowanie nawet najmniejszych zaburzeń w pracy mózgu. Obecnie jest to najlepsza metoda diagnostyczna do zastosowań w neuroterapii.

Aparatura do QEEG – do ilościowego EEG, mapowanie mózgu. Producent systemu Mitsar, posiada certyfikat jakości ISO. Jest zgodny z dyrektywą unijną 93/42/EWG.

qeg2qeg3

Wykresy mocy widma EEG oraz mapy widma EEG dla zakresów pasm

qeg4

Mapy Loreta

qeg5

Zapis ERP

qeg6

Zapis QEEG

Przebieg badania:

Podczas zapisu QEEG oraz ERPs osoba siedzi w wygodnym fotelu. Na głowę nakładany jest specjalny czepek, na którym znajdują się elektrody służące do zapisu przebiegu fal mózgowych ( rozmieszczenie elektrod według systemu 10-20). Każda z elektrod wypełniana jest żelem przewodzącym. Na uszach zawieszone są elektrody referencyjne w postaci klipsów. Nagrywanie czynności bioelektrycznej mózgu trwa około 5 minut przy oczach otwartych i 5 minut przy oczach zamkniętych. Następnie badany wykonuje proste zadania wzrokowe i słuchowe służące do badania potencjałów związanych z wydarzeniami (ERPs).  ERP to fale powstające w wyniku reakcji mózgu na prezentowany bodziec. Dzięki tej procedurze możliwa jest dogłębna analiza składowych procesu przetwarzania informacji wzrokowej i słuchowej, jak również operacji związanych z przygotowaniem i hamowaniem reakcji behawioralnej w odpowiedzi na bodziec.

Informacje uzyskane podczas badania QEEG i ERPs

Badanie QEEG –uzyskujemy informacje na temat funkcjonowania mózgu osoby badanej przy oczach otwartych, zamkniętych, oraz podczas wykonywania zadań.

Informacje te przedstawione są w raporcie badania w postaci zapisu surowego EEG , wykresów amplitud poszczególnych częstotliwości fal w badanych punktach ( wyznaczonych zgodnie z systemem 10-20), liniowych wykresów różnicy pomiędzy wynikami badanego a grupą normatywną, zmian procentowych przy różnych warunkach, tabel numerycznych oraz map mózgu.

Badanie QEEG wskaże również możliwe dysharmonie np. pobudzenie jednego obszaru przy niedopobudzeniu innego obszaru kory mózgowej.

Praktyczne wykorzystanie badania QEEG

Jeżeli bywasz zbyt pobudzony i niecierpliwy, okresowo podatny na zmęczenie, czy jesteś wypalony zawodowo?

Jeżeli w takich momentach trudno Ci się szybko skoncentrować w takim stopniu jak byś sobie życzył. Co do sprawności funkcjonowania swojej pamięci, też miałbyś większe oczekiwania?

Umów się na badanie QEEG i sprawdź jak funkcjonuje Twój mózg? A następnie na terapię EEG Biofeedback – jeśli chcesz skoordynować funkcjonowanie swego umysłu.

W mózgu tkwi zupełnie nie pobudzony potencjał, który warto uaktywnić. Co ogromnie przydaje się w działaniach biznesowych!!

Dzięki treningom EEG Biofeedback możesz nauczyć mózg i przyzwyczaić do tego, że powinien pracować efektywnie, zgodnie z najlepszymi wzorcami według swoich możliwości jak również zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.