RehaCon

 

RehaCom

Rehabilitacja wspomagana komputerem.

Terapeutycznym celem metody RehaCom jet poprawa sprawności funkcji poznawczych mózgu przy wszystkich rodzajach zaburzeń (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa).

Procedury treningowe systemu pozwalają poprawić sprawność psychiczną u pacjentów z dysfunkcjami poznawczymi, spowodowanymi różnymi przyczynami.

Cel ten został osiągnięty poprzez zaprojektowanie przyjaznych dla pacjenta programów reedukacyjnych. Od roku 1986r neurolodzy oraz psychologowie z Magdeburga i Wiednia stale rozwijali i udoskonalali techniki stosowane w reedukacji czynności poznawczych i ruchowych. Rezultatem tej interdyscyplinarnej współpracy, wspieranej przez firmę dr Schuhfried jest zbiór metod i treningów pod nazwą RehaCom, stosowanych z powodzeniem w różnych medycznych i psychologicznych instytucjach od 1989 roku w Polsce i na świecie. Przydatność i skuteczność metody RehaCom zweryfikowano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Jak to działa?

RehaCom dopasowuje się automatycznie, na bieżąco do możliwości pacjenta. Unika się w ten sposób stawiania pacjentowi zbyt wysokich albo zbyt niskich wymagań. W ten sposób osiąga się również maksymalną motywację pacjenta do pracy. Za pomocą parametrów treningu można dodatkowo dopasować procedurę do indywidualnych wymagań.

Pacjent trenuje za pomocą specjalnego panelu, który umożliwia również rehabilitację osób z problemami w zakresie koordynacji ruchowej.

Zaletą systemu RehaCom jest możliwość dostosowania trudności zadania do pacjenta oraz drugą zaletą dobrze dobranego programu ćwiczeń jest jego wielowymiarowość. Jeśli na przykład osoba ćwiczy uwagę, do programu ćwiczeń mogą być stopniowo włączane zadania związane z ćwiczeniem sprawności innych funkcji, jak np: pamięć krótkoterminowa czy rozwiązywanie problemów.

Kiedy pacjent prawidłowo rozwiąże zadanie, dostaje pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd otrzymuje pomoc i informacje dodatkowe. Jet to koncepcja zgodna z zasadami psychologii uczenia się.

Wskazania:

< zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie
< zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej

< zaburzenia uwagi i koncentracji
< zaburzenia logicznego myślenia
< zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
< zaburzenia percepcji i kojarzenia
< zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy
< zaburzenia czasu reakcji
< zaburzenia funkcji planowania

Polecamy również dla dzieci z ADD/ADHD i trudnościami szkolnymi.