Techniki relaksacyjne

tr0

Techniki relaksacyjne pozwalają uzyskać stan relaksu czyli opanowanie wegetatywnych objawów lęku i uzyskanie odprężenia psychicznego:

 • Pomagają zredukować stres i uzyskać przekonanie o możliwości zapanowania nad reakcjami własnego organizmu.
 • Regularnie stosowane obniżają napięcie emocjonalne.
 • Są często wykorzystywane w psychoterapii i pełnią funkcję pomocniczą.
 • W zaburzeniach nerwicowych (nerwice noogenne) mogą być główną metodą pozwalającą na uzyskanie poprawy samopoczucia.
 • To sposoby na wyładowanie stresu lub nadmiaru emocji poprzez odpowiednie ćwiczenia psychiczne i fizyczne.

W dzisiejszym świecie spotykamy wiele bodźców wywołujących napięcie psychiczne, które się wymykają z pod kontroli. Ciężki stres sprzyja chorobom serca, nadciśnieniu lub otyłości oraz nerwicom.

Głęboki relaks (relaksacja) to stan z pogranicza snu. Na tym poziomie, poziomie świadomości wewnętrznej, nasze zmysły pozwalające odbierać bodźce zewnętrzne są przytłumione. Ciało uśpione, umysł rozbudzony.

W Instytucie stosujemy techniki relaksacyjne:

MUZYKOTERAPIA –to relaksacja dźwiękiem. Włączamy spokojną muzykę. Siadamy lub rozkładamy się wygodnie na fotelu i przez 20 minut jedynie wsłuchujemy w kojące dźwięki. Nie myślimy o niczym. Zmartwienia na chwilę odkładamy na bok. Wsłuchiwanie się w dźwięki muzyki wycisza wewnętrznie emocje, daje przestrzeń, robi miejsce na światło, które łagodnie wpływa do naszej duszy.

WIZUALIZACJA – polega na świadomym wywołaniu w naszym umyśle pozytywnego obrazu. Często przebiega przy wyciszającej muzyce.

KINEZJOLOGIA –metoda Dennisona czyli Kinezjologia Edukacyjna. Metoda terapii twórczej pracy oparta na znajomości wpływu ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Szczególnie polecana dzieciom z problemami koncentracji uwagi i trudnościami szkolnymi (ADHD/ADD, dysleksja, dysgrafia itp.) jak i u dorosłych. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzającą na mózg i system nerwowy. Trening przypomina metody stosowane w rehabilitacji ruchowej i rekonwalescencji przewracającej funkcje ruchowe i sprawności umysłowe.

PROGRESYWNA RELAKSACJA JACOBSONA– relaksacja mięśni Jacobsona jest techniką opracowaną w latach 30-tych dwudziestego wieku przez Edmunda Jacobsona. Bazuje ona na założeniu, że odprężenie psychiczne powinno naturalnie wynikać z odprężenia fizycznego.

 • Progresywna relaksacja mięśni wg Jacobsona jest podejściem do panowania nad stresem, umożliwiającym naukę naturalnego doznawania głębokiego odprężenia.
 • Korzyści to redukcja objawów lękowych, wzmocnienie zaufania do siebie, zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca, lepsza praca żołądka i jelit, rozwój wyobraźni i procesów myślenia, wzmocnienie kontroli nad własnym nastrojem.
 • Skutkiem chronicznego stresu lub urazu może być wysoki poziom naprężenia mięśni.
 • Trening polega na wykonywaniu określonych, celowych ruchów rękami, nogami, tułowiem i twarz, po to, aby napinać i rozluźniać określone grupy mięśni organizmu.
 • Napinanie i rozluźnianie służy najpierw wyuczeniu zadawania sobie sprawy z różnicy wrażeń płynących z mięśnia napiętego i rozluźnionego.
 • Systematyczne ćwiczenia uczą nawyku rozluźniania własnych mięśni, uczenia się relaksu, jest podobna do pływania.
 • Relaksacja zróżnicowana- polega na tym, że tylko potrzebna dla jakiejś pracy grupa mięśni jest napięta, pozostałe są rozluźnione.
 • Jacobson uważa, że po serii systematycznych ćwiczeń stopniowo rozwija się umiejętność automatycznego odprężania mięśni.
 • Oznacza to, że sama myśl, zamiar rozluźniania napięcia wystarczy do uzyskania tego stanu bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek ruchów.
 • Sprzyja temu zjawisko rozprzestrzeniania się relaksacji.
 • Wykonywana jest również przed treningiem EEG Biofeedback.

TRENING AUTOGENNY SCHULTZA –polega na wywołaniu poprzez autosugestię doznań podobnych do hipnozy oraz wewnętrznej medytacji.

 • Jest jedną z najbardziej znanych i skutecznych technik relaksacyjnych.
 • Schulz wprowadził do psychoterapii bardzo skuteczną technikę wspomagającą psychoterapię poprzez oddziaływanie na autonomiczny układ nerwowy człowieka.
 • TA działa nie tylko głęboko nie tylko na napięcie mięśni, ale także na funkcje somatyczne (jak: rytm oddychania i krążenia) dlatego nazwana została „autogenna”.
 • TA umożliwia dotarcie do swojej podświadomości i uwolnienie się od szkodliwych programów naszego umysłu, od programów, które wywołują w nas napięcie, dyskomfort i problemy osobowościowe.
 • TA używa sprzężenia pomiędzy myśleniem a psychiką. Poprzez umiejętne wykorzystanie oddziaływania umysłu, doprowadza stopniowo do rozluźnienia blokad i napięć fizycznych, a następnie od odczucia ciepła, które świadczy o uwolnieniu się od napięć wegetatywnych.
 • Ma zastosowanie w leczeniu wspomagającym przy nerwicach i zaburzeniach psychosomatycznych, dolegliwościach hormonalnych, w zaburzeniach neurologicznych, foniatrycznych, położnictwie.
 • Elementy TA są wykorzystywane w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.
 • Trening autogenny Schulza uczy nas świadomego posługiwania się umysłem.
 • Stosowany jest przed treningiem EEG Biofeedback

TRENING AKTYWNOŚCI FAL ALFA A UWALNIANIE NEGATYWNYCH EMOCJI wykorzystuje się trening EEG Biofeedback.

 • Proces leczenia i terapii jest znacznie przyśpieszony, kiedy mózg znajduje się w określonym stanie. Podwyższony poziom rytmów mózgowych Alfa i Theta powoduje wyraźne obniżenie się poziomów hormonów stresowych.
 • Podwyższona amplituda tych rytmów fal mózgowych w sposób znaczny podwyższa także sprawność immunologiczną organizmu.
 • W czasie treningu EEG Biofeedback zwalnia się rytm oddechu, spada ciśnienie tętnicze i tętno a wyraźnie wzrastają fale Alfa w mózgu.
 • Osoby cieszące się wysoką amplitudą fal alfa w mózgu są bardziej kreatywne, spokojniejsze oraz czują mniej gniewu, przygnębienia czy smutku.
 • Mają większą motywację i przejrzysty sposób myślenia.
 • Czują się bardziej komunikatywne, spokojniejsze, kreatywne.
 • Obniża się poziom niepokoju (mniej napięcia).
 • Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Zwiększa się koncentracja i spokój w stresujących sytuacjach.
 • Uzyskasz umiejętność bardziej efektywnego i kreatywnego działania poprzez obniżenie poziomu napięcia.

TRANS HIPNOTYCZNY –hipnotyczny stan transu osiągasz kiedy następuje głęboki poziom rozluźnienia i umysłowy spokój.

 • Poczujesz, że Twoje ciało robi się bardzo ciężkie.
 • Ta ciężkość jest głównym objawem tego, że Twoje fale mózgowe przechodzą z poziomu fal Beta w poziom fal Alfa, podczas gdy wpadasz w trans.
 • Trans jest spowodowany głębokim rozluźnieniem fizycznym i psychicznym. To znaczy, że ciało weszło w stan snu, a umysł pozostał świadomy.